Parasta asumisviihtyvyyttä

0440 412 500

Oven korjaus

KH-TEAM huoltaa ovet Espoosta koko Uudellemaalle

Palveluihimme lukeutuvat kaikenlaiset oven korjaus- ja huoltotyöt sekä ikkunatyöt Espoon, Helsingin, Vantaan sekä koko Uudenmaan alueella. Ovihuolto on hyvä teettää varsinkin silloin, jos ovet vetävät tai alkavat olla muutoin huonokuntoiset. Esimerkiksi tiivistyksellä voidaan lisätä huomattavasti asumisviihtyisyyttä ja säästää lämmitysenergiassa.

Teemme ovien kunnostuksia taloyhtiöille, kiinteistöille, saneerausliikkeille, julkisivu-urakoitsijoille ja kotitalouksille. Otamme vastaan kaiken kokoisia työtehtäviä pienistä suuriin. Ota yhteyttä, niin keskustellaan kiinteistösi tilanteesta ja neuvotellaan reilu tarjous tarvittavista tehtävistä!  Annamme töillemme 2 vuoden takuun.

Ovihuolto ja -korjaus tarkastuksesta toimenpiteisiin

Korjaus- ja huoltopalvelumme sisältävät muun muassa:

 • Ovien toiminnan tarkastus
 • Selvitys ovien kunnosta ja energiatehokkuudesta
 • Selvitys siitä, mikä vaatii korjausta
 • Rikkoontuneiden ovien korjaus
 • Saranoiden säätö ja mahdollinen uusiminen
 • Tiivisteiden uusiminen
 • Vetimien kiristäminen
 • Lasielementtien vaihtaminen
 • Pitkäsulkimien uusiminen
 • Kahvojen/vetimien uusiminen
 • Paikkaukset ja maalaukset

Huolto ja korjaus riippuvat toki aina siitä, missä kunnossa ovet ovat ja mitä kaikkea asiakas haluaa niissä korjauttaa. Olemme joustavia ja toteutamme työt aina asiakkaan toiveiden mukaan. Mikäli ovi ei ole enää korjattavissa, voidaan se uusia vanhan mallin mukaan tai asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Ovien uusimiset:

 • Palo-ovet
 • Desibeliovet
 • Teräsovet
 • Alumiiniovet
 • Porrastaso-ovet (mittatilausovi vanhaan sävyyn)

Voit kysyä meiltä myös sopimushuoltoa. Varsinkin vilkkaasti käytetyssä kohteessa ovet on hyvä huollattaa säännöllisesti niiden turvallisen ja oikeanlaisen toiminnan takaamiseksi.

Alan ammattilaiseen kannattaa satsata

Näin panostat kestävään asumiseen ja itse rakennuksen sekä sen käyttäjien hyvinvointiin. Myös taloudellisuus ja energia-asiat parantuvat. Me KH-TEAM:issa olemme tehneet ovitöitä jo vuosikymmenten ajan. Kaikki asentajamme ovat osaavia alan ammattilaisia.

Tiedustele lisää, jos oven huolto tai oven korjaus Espoosta muulle pääkaupunkiseudulle on ajankohtaista. Edustamme tunnettujen valmistajien tuotteita, ja kaikki tarvittavat varaosat löytyvät suoraan hyllystä. Meillä on taito valmistaa myös itse tarvittavia osia.

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

uojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee KH-Team Oy:n (2781834-7) rekisteriä ja siihen tallennettuja henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen, Suomen lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisesti. Yksityisyytesi on meille tärkeää!

 1. Rekisterinpitäjä

KH-Team Oy, Y-tunnus 2781834-7, Ennekuja 1, 02270 Espoo

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kari Hynninen, kari.hynninen@kh-team.fi, 0440412500

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, asiakassuhteeseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi)

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista, ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

 1. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan muille tahoille vain tarvittaessa esim. aliurakoitsijoille lähetetään henkilön nimen lisäksi yhteystiedot työn suorittamista varten tai yhteydenottopyyntö välitetään alanosaavalle yhteistyökumppanille. Luottokelpoisuus tarkistetaan asiakkaalta sopimusten mukaisesti. Svea Ekonomin yritysrahoituspalvelu on satunnaisesti käytössämme, joten henkilötietojen luovutus on sopimuksen mukaan välttämätöntä. Myös luovutukset viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen johdosta.

 1. Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimella, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Rekisteröidyn oikeudet           

Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu osoittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Tietojen oikaiseminen tapahtuu osoittamalla kirjallisen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta. Tietojen poistaminen tapahtuu osoittamalla rekisterinpitäjälle kirjallisen vaatimuksen tietojen poistamisesta.

Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn vastustamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itsensä toimittamat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu).