Parasta asumisviihtyvyyttä

0440 412 500

Ikkunahuolto

Huollamme ja korjaamme ikkunat Espoosta koko Uudellemaalle

Ikkunahuoltoihin kuuluvat kaiken tyyppisten ja merkkisten ikkunoiden, myös teräs- ja alumiinirakenteisten, huolto- ja korjaustyöt. Palvelemme Espoosta Helsinkiin, Vantaalle sekä muulle Uudellemaalle työskennellen taloyhtiöille, isännöitsijöille, saneerausliikkeille, julkisivu-urakoitsijoille sekä kotitalouksille. Teemme myös ovihuoltoja – lue lisää!

Ikkunahuollolla kiinteistö ja viihtyisyys hyvään kuntoon

Ikkunoiden huolto on hyvä teettää tasaisin väliajoin, jotta ne toimivat siten kuin pitääkin mahdollisimman pitkään. Huolletut ikkunat tuovat myös säästöä energiakustannuksiin, ovat turvalliset ja helpot käyttää sekä parantavat rakennuksen ilmanvaihtoa.

Ikkunakorjauskin kannattaa tilata hyvissä ajoin, mikäli ikkunat alkavat olla vähänkään huonokuntoiset. Kysy tarjousta kiinteistösi ikkunahuolloista tai korjauksista! Töillämme on 2 vuoden takuu.

Ammattilainen tarkastaa, huoltaa ja korjaa huolella

 • Tarkastamme ikkunoiden kunnon ja energiatehokkuuden
 • Laadimme selvityksen tarvittavista huolto- ja korjaustöistä
 • Vaihdamme tarvittaessa tiivisteet
 • Asennamme korvausilmaventtiilit, joilla ilma saadaan ohjattua hallitusti suodattimen kautta sisälle kiinteistöön
 • Korjaamme tai vaihdamme saranat ja vetimet
 • Huollamme muut ikkunan toimintaan vaikuttavat mekanismit

Palvelu paketoidaan aina tapauskohtaisesti kohteesi ja toiveesi mukaan. Voit kääntyä aina puoleemme, mikäli kyseessä on pienikin ikkunahuolto tai sitä vastoin suuri urakka. Toteutamme kaikki työt monen kymmenen vuoden kokemuksella!

Sinun tyytyväisyytesi on meille tärkeää

Siksi keräämme jatkuvasti asiakaspalautetta. Haluamme tietää, mitä mieltä asiakkaamme ovat sekä työmme laadusta että palvelusta, jotta voimme kehittyä oikealla tavalla tarpeen mukaan. Tavoitteemme on työskennellä aina tavoin, joiden ansiosta niin vanhat kuin uudet asiakkaat turvautuvat taitoomme ikkunoiden kunnostuksen tarpeessa.

Jos ikkunahuolto Espoon, Helsingin tai muun pääkaupunkiseudun alueella sijaitsevassa kiinteistössäsi on ajankohtaista, ota meihin yhteyttä. Meillä on laadukkaat tuotteet ja kaikki varaosat, joten työt saadaan hoidettua ilman turhia viivytyksiä sovitulla aikataululla. 


Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

uojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee KH-Team Oy:n (2781834-7) rekisteriä ja siihen tallennettuja henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen, Suomen lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisesti. Yksityisyytesi on meille tärkeää!

 1. Rekisterinpitäjä

KH-Team Oy, Y-tunnus 2781834-7, Ennekuja 1, 02270 Espoo

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kari Hynninen, kari.hynninen@kh-team.fi, 0440412500

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, asiakassuhteeseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi)

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista, ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

 1. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan muille tahoille vain tarvittaessa esim. aliurakoitsijoille lähetetään henkilön nimen lisäksi yhteystiedot työn suorittamista varten tai yhteydenottopyyntö välitetään alanosaavalle yhteistyökumppanille. Luottokelpoisuus tarkistetaan asiakkaalta sopimusten mukaisesti. Svea Ekonomin yritysrahoituspalvelu on satunnaisesti käytössämme, joten henkilötietojen luovutus on sopimuksen mukaan välttämätöntä. Myös luovutukset viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen johdosta.

 1. Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimella, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Rekisteröidyn oikeudet           

Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu osoittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Tietojen oikaiseminen tapahtuu osoittamalla kirjallisen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta. Tietojen poistaminen tapahtuu osoittamalla rekisterinpitäjälle kirjallisen vaatimuksen tietojen poistamisesta.

Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn vastustamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itsensä toimittamat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu).